Symbolika světla a duchovní významy

Thomas Miller 22-07-2023
Thomas Miller

Světelná symbolika a duchovní význam : Častým představitelem dobra ve světě je světlo. světlo je v mnoha kulturách, náboženstvích a společenstvích často vnímáno jako dobro. je to proto, že vždy probíhá boj mezi dobrem a zlem ( světlo vs. tma ).

I když je to první věc, která většinu lidí napadne, když slyší slovo "světlo", mnoho lidí si světlo spojuje s jinými symboly, které pro ně znamenají více.

V tomto článku se věnujeme některým z následujících témat duchovní a symbolické významy světla protože má mnoho důležitých a silných asociací.

Obsah Skrýt 1) Symbolika a význam světla 2) Duchovní význam světla 3) Biblický význam a biblické verše o světle 4) Pověry, mýty a legendy spojené se světlem 5) Video: Bílé světlo a duchovní zkušenost

Symbolika a význam světla

1) Život

Světlo se často používá na zemi i v posmrtném životě jako symbol života. Lidé, kteří prožili zkušenost blízké smrti, často mluví o tom, že se mohli rozhodnout "jít ke světlu", což je metafora pro nebe na onom světě.

Viz_také: Pravý & amp; levý loket svědění významy, pověry

Podle křesťanské víry Bůh nejprve stvořil světlo a teprve potom začal tvořit život. Veškerý život se měl rozvíjet a vzkvétat na základě světla. Světlo je jako zdroj života označováno i v neduchovních tradicích.

Podle vědecké teorie způsobil Bing Bang vznik světla. Jedná se prý o rozpínající se zdroj světla, který vytvořil vesmír.

2) Božství

Světlo slouží jako metafora božství a věčného života. V křesťanství je zdrojem veškerého světla Bůh, v jiných náboženstvích mají často podobu světla andělé, Boží poslové.

Lidé často věří, že když se během zázraku objeví světlo, je to znamení nadpřirozené moci a nejčastěji Boží ruky.

Někteří bohové a božstva nedokážou rozlišit mezi světlem a sluncem, přestože jsou často považováni za božské symboly světla.

3) Dobrota/čistota

Světlo je odedávna spojováno s dobrem a nebem. Naopak tma je spojována se zlem a nakonec i se zatracením. Světlo také představuje otevřenost a čistotu.

Někdo, kdo něco skrývá, tak činí ve stínu. Protože však světlo činí lidi upřímnějšími a otevřenějšími, je běžné říkat, že tito čistí duchové mají určitou záři nebo jas.

4) Slavnost

Světlo je v mnoha kulturách symbolem oslav a svátky po celém světě se nazývají "oslavy světla". Hinduistický svátek světla, který se také nazývá Diwali, je oslavou toho, jak světlo zvítězilo nad temnotou. Tyto svátky slouží jako příležitost k oslavám.

O Vánocích lidé světly uctívají Ježíše Krista, známého jako "světlo světa". Chanuka je osmidenní židovský svátek světel. Díky symbolice světla a jeho vítězství nad temnotou mají tyto svátky základní význam naděje, síly a společenství.

Světlo Duchovní význam

1) Přijetí života

Bez ohledu na to, jak skvělý nebo hrozný je život, občas bereme věci jako samozřejmost. Obvykle se to stává, když je život zaneprázdněný. Když se to stane, musíme mít na paměti, abychom zhluboka dýchali a byli vděční za pozitivní aspekty naší existence.

Pro ty z nás, kteří jsou zahlceni životním tempem, je dobré vyhradit si každý den několik minut na následující úvahy:

  • Osoby, které vám zlepší život : Ujistěte se, že lidé, na kterých vám nejvíce záleží, vědí, jak moc si jich vážíte, protože každý se rád cítí oceněn.
  • Vaše pohoda : Dobré zdraví je často považováno za samozřejmost, dokud ho nemáme. Buďte vděční za své zdraví a přijměte nezbytná opatření k jeho udržení.
  • Vaše zaměstnání nebo studijní aktivity : Měli bychom si vážit těch, kteří svou práci milují. Každý den si najděte chvilku a buďte vděční, pokud patříte mezi šťastlivce, které baví to, co dělají nebo studují.
  • Každý další prvek, který dodává vašemu životu barvu : Protože jsme všichni jedineční, jsou jedinečné i prvky, které tvoří náš život. Například vaši domácí mazlíčci vám mohou dělat opravdovou radost nebo slunečné odpoledne strávené malováním vám může dát pocit, že jste stále naživu. Nezapomeňte být vděční za cokoli.

2) Vnitřní pevnost

Bohové a bohyně jsou již po léta spojováni se světlem, a to z dobrého důvodu. Světlo má vrozenou sílu srovnatelnou s bohy. Pokud prožíváte těžké období, může vás to uklidnit.

Vesmír vám říká, že jste dostatečně odolní na to, abyste zvládli vše, co vám život přichystá, a uspěli. Světlo vám zlepší náladu a připomene vám, že můžete překonat i ty nejhorší chvíle.

3) Naděje stále existuje

Světlo je povzbuzující, pokud máte v životě nějaké potíže. Ve skutečnosti je význam světla v tom, že naděje nikdy nezmizí.

Bez ohledu na to, jak bezútěšně se situace právě teď jeví, naděje stále existuje. Je užitečné si uvědomit, že většina věcí v životě je pomíjivá a že problém, který se momentálně zdá být neřešitelný, se může vyřešit zítra.

4) Musíte učinit významnou volbu

Světlo může znamenat bod rozhodnutí nebo křižovatku. Je normální, že při rozhodování, které může změnit váš život, cítíte úzkost. Pokud však vidíte, že vás svět osvětluje více než obvykle, může vám dávat najevo, že je čas se rozhodnout.

5) Udělejte obrat ve svém životě

Světlo může sloužit i jako varování. Pokud se vám vymklo z rukou, příchod světla by vás měl varovat. Vesmír vám může posláním světla poradit, jak dát svůj život znovu dohromady.

Všichni samozřejmě zažíváme chvíle, kdy nám není nejlépe. Tajemství však spočívá v tom, že víme, kdy se zvednout.

Biblický význam a biblické verše o světle

Světlo vždy znamenalo spravedlnost, dobrotu, poznání, moudrost, milost, naději a biblický popis Boha. Naproti tomu tma byla spojována se zlem, hříchem a beznadějí.

Bible nepřipouští myšlenku, že by temnota měla stejnou moc jako Boží světlo. Bůh je absolutní vládce, který má moc nad zlem a silami temnoty.

1) Dobré osvětlení

Úvodní věty biblického příběhu nápadně poukazují na význam světla a tmy. Bůh promluvil a v reakci na tmu, která pokrývala povrch hlubin, se objevilo světlo (Genesis 1,2).

Hebrejské výrazy pro tmu a světlo mají silný význam. Tma připomíná vše, co je proti Bohu, jako je smrt (2. Mojžíšova 10,21), soud (Přísloví 2,13) a bezbožníci (Žalm 88,12).

Světlo, první věc, kterou Stvořitel stvořil, ukazuje, že Bůh působí ve vesmíru, který by bez něj byl temný a chaotický.

I když světlo není svou podstatou božské, často se používá jako symbol života (Ž 56,13), spásy (Iz 9,2), zákona (Přísloví 6,23) a Boží přítomnosti (Ex 10,23). "Bůh viděl, že světlo je dobré" při prvním aktu stvoření (Gn 1,3).

2) Světlo je Bůh

Je logické, že bibličtí autoři považují Boha, nejvyšší dobro, za světlo, jestliže světlo znamená dobro v protikladu ke zlu spojenému s temnotou. Světlo představuje Boží svatost (Žalm 27,1; Izajáš 9,2; 2 Kor 4,6).

Světlo je naopak znamením Boží přítomnosti a přízně (Amos 5,18). Ve Starém zákoně je světlo často spojováno s Bohem, jeho slovem, spásou, dobrotou, pravdou a životem.

Boží svatost je v Novém zákoně kvůli těmto tématům představena takovým způsobem, že je prohlášeno, že Bůh "žije v nedosažitelném světle" (1 Tim 6,16). Bůh, který vyhání temnotu, je světlo (1 Jan 1,5) a Otec světel (Jak 1,17).

Pověry, mýty a legendy spojené se světlem

V indiánských mýtech se často mluví o světle, které je... je spojen s ohněm a je nezbytný pro život . O stvoření světla se zmiňují četné příběhy, například o stvoření Apačů a o vynoření.

Mýtus je spletitý a vypráví o Svatém chlapci, který provádí rituální úkony, jimiž stvořil Slunce, Měsíc, Zemi a lidstvo. Vyskytuje se v něm také podsvětí a několik mytologických hrdinů a postav.

Světlo bylo také stvořeno osobou, která stvořila svět, stejně jako Loak-Ishto-hoollo-Aba, Velký Svatý Oheň-nad Čikasawa . má na starosti všechno teplo a světlo, a tím i veškerý život - živočišný i rostlinný.

Může přebývat na obloze a s lidmi na zemi, protože je spojen se sluncem, ale není sluncem.

Někteří kulturní hrdinové se musí vydat na nebezpečnou cestu, aby ukradli světlo a osvobodili ho pro všechny ostatní, protože "světlo je často uvězněno nebo skryto nějakou zlou bytostí".

Mýty popisují lstivé postavy, jako jsou kojoti, vlci, datlové a havrani, kteří kradou světlo a oheň. .

Bůh stvořitel Quetzalcoatl, známý také jako Huitzilopochtli v aztécké mytologii , se říká, že má vytvořil oheň s polosluncem která zářila před začátkem lidstva.

Jiné legendy tvrdí, že Tezcatlipoca jako první použil křemen k rozdělání ohně. Aztékové uspořádali svůj obřad nového ohně na oslavu nového kalendáře a regenerace.

Během obřadu byly zničeny všechny terakotové hrnce a na nový rok byly vyrobeny nové. Všechny ohně byly uhašeny v příprava na nový začátek . V hrudi obětní oběti byl křemenem zapálen nový oheň, který měl zajistit východ ranního slunce.

Víra, legendy a rituály kolem ohně se ve starověké Mezoamerice v průběhu času měnily. Huitzilopochtli, bůh slunce a ohně, vystřídal Xiuhtecuhtliho na pozici pozemského boha ohně.

Slunce je po obloze přenášeno ohnivým hadem Xiuhcoatlem. Hrdinové jsou na rytinách zobrazeni s mankinským žezlem představujícím blesk a oheň. Žezlo se změnilo v sekeru s hořícím hadem.

Mayové často pálili papír potřísněný krví, protože oheň považovali za nejlepší způsob komunikace s bohy a předky.

Viz_také: Duchovní významy aligátorů ve snu (Útok nebo ne!)

Závěrečná slova z duchovních příspěvků

Světlo má větší moc proměňovat naše životy, než bychom si kdy dokázali představit. Poznání významu světla nám může pomoci pochopit a ocenit jedinečná poselství vesmíru.

Video: Bílé světlo a duchovní zkušenost

Mohlo by se vám také líbit

1) Vidět duhu Duchovní významy & amp; Symbolismus

2) Firefly nebo Lightning Bug Duchovní význam & amp; Symbolism

3) Symbolika Měsíce a duchovní významy

4) Symbolika Slunce a duchovní významy

Thomas Miller

Thomas Miller je vášnivý spisovatel a duchovní nadšenec, známý pro své hluboké porozumění a znalost duchovních významů a symboliky. Se zázemím v psychologii a silným zájmem o esoterické tradice strávil Thomas léta zkoumáním mystických říší různých kultur a náboženství.Thomas se narodil a vyrostl v malém městě a byl vždy fascinován záhadami života a hlubšími duchovními pravdami, které existují mimo hmotný svět. Tato zvědavost ho vedla k tomu, aby se vydal na cestu sebeobjevování a duchovního probuzení, studoval různé starověké filozofie, mystické praktiky a metafyzické teorie.Thomasův blog Vše o duchovních významech a symbolismu je vyvrcholením jeho rozsáhlého výzkumu a osobních zkušeností. Prostřednictvím svých spisů si klade za cíl vést a inspirovat jednotlivce v jejich vlastním duchovním zkoumání a pomáhat jim odhalit hluboké významy symbolů, znaků a synchronicity, které se vyskytují v jejich životech.S vřelým a empatickým stylem psaní Thomas vytváří bezpečný prostor pro své čtenáře, aby se zapojili do kontemplace a introspekce. Jeho články se ponoří do široké škály témat, včetně výkladu snů, numerologie, astrologie, výkladu tarotů a využití krystalů a drahých kamenů pro duchovní léčení.Thomas jako pevný věřící ve vzájemné propojení všech bytostí vybízí své čtenáře, aby našlijejich vlastní jedinečnou duchovní cestu, přičemž respektují a oceňují rozmanitost systémů víry. Prostřednictvím svého blogu se snaží podporovat pocit jednoty, lásky a porozumění mezi jednotlivci různého původu a přesvědčení.Kromě psaní Thomas také vede workshopy a semináře o duchovním probuzení, sebezmocnění a osobním růstu. Prostřednictvím těchto zážitkových sezení pomáhá účastníkům proniknout do jejich vnitřní moudrosti a odemknout jejich neomezený potenciál.Thomasovo psaní si získalo uznání pro svou hloubku a autenticitu a uchvátilo čtenáře ze všech oblastí života. Věří, že každý má vrozenou schopnost spojit se se svým duchovním já a odhalit skryté významy za životními zkušenostmi.Ať už jste ostřílený duchovní hledač nebo teprve děláte své první kroky na duchovní cestě, blog Thomase Millera je cenným zdrojem pro rozšíření vašich znalostí, hledání inspirace a hlubší porozumění duchovnímu světu.