Symbolika kruhu a duchovní významy

Thomas Miller 30-07-2023
Thomas Miller

Symbolika kruhu a duchovní význam: Kruh je nejideálnějším a pravděpodobně nejhlubším duchovním tvarem ze všech tvarů. Je to tvar, který vzbudil zájem lidí z mnoha různých kultur a vzbuzuje ho i v současnosti.

Protože jsou kruhy tak rozšířené, většina lidí si neuvědomuje, jak jedinečné jsou. Od našich šálků kávy a čoček fotoaparátů až po slunce, měsíc a hvězdy, jsou všude kolem nás. nejčastějším tvarem jsou kruhy , mnoho filozofů a duchovních vůdců hovořilo o tom, jak jsou prosté a krásné.

Proč mají kruhy takový význam? představovat celý vesmír a vše v něm jako samostatné entity. .

Obsah Skrýt 1) Význam a symbolika kruhu 2) Duchovní významy kruhu 3) Psychologie tvaru kruhu 4) Symbolika a významy kruhu v numerologii 5) Významné významy kruhů v astrologii 6) Významy a symbolika kruhu v Bibli 7) Význam a význam kruhu v zenovém buddhismu 8) Význam kruhu ve Feng Shui 9) Sen o barvách kruhu 10) Video: Duchovní kruhVýznamy a symbolika v různých kulturách

Význam a symbolika kruhu

1) Přesnost

Protože mnozí raní filozofové věřili, že ideální tvar je kruh, jak jsme právě viděli, začaly být kruhy přirozeně spojovány s dokonalostí. Jsou tvořeny jedinou linií bez počátku a konce a jsou stejně symetrické ve všech směrech.

Pro raně středověké myslitele měly kruhy určitou vrozenou dokonalost. Tuto dokonalost můžete pocítit i vy, když se na kruh díváte nebo v něm přemýšlíte. V buddhismu jsou kruhy také považovány za symbol dokonalosti, úplné jednoty a základních pravd.

2) Úplnost a celistvost

Myšlenka "celistvosti" nebo "jednoty" je ztělesněna kruhy, protože kruh si lze představit jako obklopující vše v jeho hranicích. Jsou také symbolické, protože v prostoru mezi začátkem a koncem kruhu se nic neztrácí.

3) Nekonečno

Vzhledem k tomu, že kruhy mají nekonečnou existenci bez začátku a konce, je snadné pochopit, proč se používají jako symbol věčnosti.

4) Cyklická povaha vesmíru

Významným aspektem jejich významu je skutečnost, že kruhy představují cyklickou povahu vesmíru, která se v přírodě mnohokrát opakuje. Mluvíme o "koloběhu života" - o tom, jak rosteme z dětí do dospělosti, abychom zestárli a zemřeli.

S každou etapou života se rodí další generace, a kruh se tak točí donekonečna.

Koloběh života na Zemi je také ovlivňován tím, jak se naše planeta pohybuje kolem Slunce. Tím se dostáváme k ročním obdobím; další ilustrací toho, jak je vše řízeno cykly, je sezónní přechod z jara do léta, z podzimu do zimy a zpět do jara.

5) Plynutí času

Kruhy mohou symbolizovat plynutí času, stejně jako koloběh ročních období. Dny plynou, týdny se mění v měsíce a nakonec na konci roku vše začíná nanovo.

Každý rok naše dny, týdny, měsíce a roky dokončí jeden úplný oběh naší planety kolem Slunce, než se cyklus zopakuje.

6) Kosmická jednota a vesmír

Dřívější vědci se domnívali, že astrologie a astronomie jsou stejné obory a že kruh představuje vesmír. Všechna nebeská tělesa jsou koule nebo kruhy, jak dnes víme, a všechny planety a měsíce se pohybují po kruhových drahách, i když mnohé z těchto drah nezobrazují dokonalé kruhy.

Viz_také: Symbolika kamenů a duchovní významy

Při představě zvěrokruhu je 12 nebeských znamení znázorněno v kruhu rozděleném na 12 částí.

7) Božská symetrie a božství Svatost

Kruh symbolizuje svatost a božství v různých kulturách, zejména v křesťanství. V křesťanském umění se běžně zobrazují svatí, andělé a božstva se svatozáří, která vyjadřuje jejich svatost.

Dokonalá symetrie kruhu byla také mnohokrát v historii spojována s božstvím. Například megality ve Stonehenge v Anglii byly záměrně postaveny do kruhu.

Pravděpodobně souvisely jak s bohy, tak se střídáním ročních období. Lidé, kteří Stonehenge postavili, si pravděpodobně mysleli, že roční období a bohové jsou totéž.

8) Unie

Výměna prstenů a manželský slib při svatebních obřadech v mnoha západních zemích již dlouho slouží jako znamení manželství. Když byly neocenitelné prsteny nabízeny jako součást věna, bylo to ve starověkém Řecku a Římě. Později začaly znamenat slib věrnosti a tento zvyk se praktikuje dodnes.

9) Ochrana

V některých tradicích nebo civilizacích znamenají kruhy ochranu. Některé okultní víry například říkají, že se můžete chránit před zlými duchy tím, že budete stát v kruhu.

Při tradičních keltských svatebních obřadech se kolem manželů umisťuje kaim neboli ochranný kruh, který je chrání před vnějšími vlivy.

10) Duchovní cesta

Protože naše duchovní cesty nemají začátek ani konec a pokračují i po našem odchodu, mohou kruhy představovat i naše duchovní cesty.

Duchovní m eanings kruhu

1) Vaše přání se splní

Kdykoli vám někdo dá kulatý dárek, je to duchovní poselství o vašich cílech, přáních a záměrech. Toto poselství znamená, že během života dosáhnete všech svých cílů.

Vesmír vás ujistil tím, že vám poslal toto poselství, ať už máte jakékoli výhrady. Navíc má ve vašem srdci vzbudit naději.

Až vám příště přítel nebo někdo z rodiny dá kulatý dárek, bude to symbolizovat duchovní příslib šťastného života. Ať to ve vás vzbudí naději.

2) Pokračujte vpřed

Využijte silného motivačního poselství, které se vám dostane, když uvidíte kutálející se pneumatiku. Připomeňte si, že pokud něco takového uvidíte, nikdy se nemáte ohlížet zpět. Poselství kutálející se pneumatiky zní: Nikdy se nepřestávejte hýbat. Bez ohledu na to, jak obtížné věci se stanou, udělejte těžké rozhodnutí, že budete pokračovat vpřed.

Nezbývá vám nic jiného než pokračovat. Pokračujte v dobré práci. Výsledek, který pozorujete, se dostaví spíše dříve než později.

Toto poselství z duchovního světa byste neměli brát jako samozřejmost. Mnoha lidem pomohlo dosáhnout vrcholu jejich profesního úspěchu. I vy z něj budete mít prospěch.

3) Spolehlivost

Správně, kruh představuje nekonečný cyklus. Ale místo toho, abychom se na něj dívali pouze z duchovního hlediska, přijměme nový úhel pohledu zvaný konzistence. V duchovní oblasti se kruhy používají k podpoře kontinuity. To naznačuje, že ve svém úsilí vytrváte.

Nemusíte mít zrovna příjemnou náladu. Snažte se dál a nikdy se nevzdávejte. Brzy budete sklízet plody svého neustálého úsilí.

4) Váš život je ideální

Bezchybný život symbolizuje vidění kruhů ve snech nebo v reálném životě. Váš život je v pořádku takový, jaký je, navzdory tomu, co si možná myslíte. Svůj život můžete přizpůsobit preferencím ostatních lidí.

Díky vesmíru máte tu nejlepší existenci. Využijte co nejlépe své příležitosti tím, že udržíte svou pozornost na této skutečnosti. Toto poselství pravděpodobně uslyšíte, když budete bojovat s nízkým sebevědomím. Pomáhá jednotlivcům při probouzení se z tohoto stavu mysli.

5) Jasnost

Slunce je spojeno se symbolem kruhu. Slunce je v duchovnu symbolem přesnosti a jasnosti. Předpokládá se, že zpřesňuje srdce lidí, kteří procházejí zmateným obdobím.

Využití sluneční energie je silnou technikou, která osvítí vaše myšlenky. Dovolte síle kruhu, aby vás vzdělávala tím, že jí otevřete svou mysl. Vaše srdce pak bude mít všechny odpovědi na otázky, které máte.

Budete také obdařeni vhledem, který vám pomůže vyřešit ošemetné situace. Spojení kruhu se sluncem je zdrojem všech těchto nauk.

Psychologie tvaru kruhu

Kruhy se používají při každodenních činnostech již po staletí a vyvolávají pocit společenství, přátelství, láska, vztahy, jednota, ochrana a dokonalost. .

Tento tvar má zásadní vliv na to, jak komunikujeme s ostatními a s naším okolím. Není divu, že se psychologové zajímají o psychologii kruhů.

Kruh je univerzální symbol, který osloví každého bez ohledu na jeho původ nebo kulturu. Jeho kulatost naznačuje nekonečný smysl pro spojení, který podporuje spolupráci a sounáležitost.

Kromě toho, že vyjadřuje pocit bezpečí a přijetí, je také spojován s mírem a harmonií. Na schopnosti kruhu smysluplně spojovat lidi je něco zvláštního.

Symboliku kruhu lze navíc vykládat jako symbol pokroku a pohybu - proto lze jeho obraz použít jako symbol myšlenky, že život se neustále mění.

Není tedy divu, že se kruhy hojně objevují v mnoha aspektech každodenního života, jako jsou loga, umělecká díla, dekorativní předměty, a dokonce i návrhy oblečení.

Symbolika kruhu a znaky v numerologii

Základním prvkem numerologie je číslo, které je přirozeně neuvěřitelně lineární. V matematice, vědě a logickém uvažování se používají čísla. Všechny vědecké hypotézy se hodnotí podle toho, zda je lze vysvětlit matematickou rovnicí.

Jakou roli tedy hraje v numerologii kruh? Numerologickým symbolem kruhu je číslo 10. Symbolem úplnosti, celistvosti a završení je 10.

Navíc číslo 10 lze redukovat na 1 (1 + 0 = 1), což představuje nový začátek a nevyužitý potenciál. Číslo 10 znamená začátek i konec, stejně jako kruh.

Koloběh nutnosti, který zahrnuje procesy zrození, růstu, smrti a přechodu, symbolizuje číslo 10. (reinkarnace) Jedná se o proces evoluce, který díky oscilaci mezi 1 a 10 nikdy nekončí.

Významné významy kruhů v astrologii

Protože vše ve vesmíru se pohybuje po kružnicích, jsou kružnice základem astrologie. Když se podíváte na tvary planet, Slunce, hvězd a galaxií, všechny jsou tvořeny kružnicemi nebo spirálami. Každá planeta se při svém oběhu a rotaci pohybuje po kružnici.

Cykly, změny, evoluce a zjevení jsou reprezentovány kruhy. Ty udržují věčnou rotaci planet, ale hranice každé kruhové dráhy udržují planety v rozpoznatelném vzorci, aby se nevystřelily do hlubokého vesmíru. Analýza astrologických umístění je umožněna těmito opakovatelnými vzory.

Všechny planety se pohybují v kruzích; tyto pohyby jsou neohraničené a ohraničené. V astrologii je Slunce znázorněno kruhem s tečkou uprostřed. Naše sluneční soustava je obklopena kruhovým uspořádáním 12 znamení zvěrokruhu a 12 rozdělených domů.

Významy a symbolika kruhu v Bibli

Kruh je v křesťanství symbolem božské jednoty a věčnosti. Tvar nebe a počátek a konec času jsou v Bibli mnohokrát popsány jako kruhy.

V křesťanské literatuře se kruh obvykle zobrazuje jako koruna nebo svatozář nad hlavou anděla nebo světce. Znamenal svatost, dokonalost a vyvolenost Boha. Když se dva jedinci spojí v posvátném svazku, obvykle ho symbolizuje kruh.

Zde je několik příkladů, jak je v Bibli použit kruh, který dává tomuto symbolu duchovní význam:

  • "Rozprostřel svůj oblak přes tvář měsíce v úplňku a zakryl ji." Nakreslil kruh na hladině jezera, kde se stýká světlo a tma. (Job 26,10).
  • Je zahalen hustými mraky, takže je slepý, a pohybuje se nad nebeskou sférou. (Job 22,14).

Význam kruhu v zenovém buddhismu

Eony, kruh namalovaný pouze jedním nebo dvěma tahy štětce, který má představovat "pauzu pro mozek, aby tělo mohlo vytvořit něco nového", je nejznámějším symbolem kruhu v zenovém buddhismu. Znamená osvícení, vakuum a vesmírný cyklus.

Kruh představuje srdeční sútru, která v zenovém buddhistickém učení prohlašuje, že "forma je prázdná a prázdnota je tvořena". Kruh symbolizuje nicotu, i když zdroj všech věcí znamená nic.

Z toho vyplývá, že tajemstvím osvícení je zbavit se připoutanosti ke svým názorům a představám a prožívat realitu s otevřenou myslí.

Kruh znamená přijmout realitu takovou, jaká je, a ne takovou, jakou ji chcete mít nebo jakou si myslíte, že by měla být. Když se zbavíte svých připoutaností a očekávání, existuje nekonečné množství možností, jak může život vypadat, stejně jako existuje nekonečné množství možností kruhu.

Viz_také: Bolest zubů Duchovní význam & Zubní léčení z bolesti

Význam slova Kruh ve Feng Shui

Kruh je ve feng-šuej mocným symbolem, který často představuje nekonečný koloběh jin a jang neboli ženského a mužského pohlaví, které se střídají a tvoří vesmír.

Je považována za převážně jangovou energii, která s sebou přináší otevřený prostor pro nové možnosti. Díky tomu je nezbytná pro vytvoření povznášející duchovní energie v každém domově.

Tento tvar nejenže znamená věčnost, ale také podporuje duchovní proudění a nové myšlenky. Pokud tedy hledáte něco, co by vás inspirovalo k dosažení vašich cílů, pak by význam kruhu ve Feng Shui mohl být přesně to, co potřebujete!

Díky svému jedinečnému charakteru a potenciálnímu vlivu může kruhový tvar pomoci propojit všechny aspekty vašeho života prostřednictvím jasných pozitivních energií.

Pokud váš domov potřebuje pozitivní energii, není od věci umístit do západní a severní části kruhové předměty.

Tradiční postupy feng-šuej poukazují na to, že tyto oblasti jsou klíčové pro přivedení životní energie a prosperity do domova. Přilákání kulatých prvků, jako jsou svíčky, hrnky a kulaté jídelní nebo konferenční stolky, může být skvělým způsobem, jak tuto silnou energii přitáhnout.

Nejenže tento tvar představuje celistvost, ale také podporuje pocit rovnováhy a harmonie v celém domě. Zvažte umístění květináčů se zaoblenými okraji naplněných svěžími rostlinami v blízkosti oken nebo dveří, abyste do domu vnesli přirozené vibrace, které při příchodu hostů navodí příjemnou atmosféru.

Použití krystalů kulatého tvaru, jako je křemen, může přidat další vrstvu klidu a zároveň umocnit vaše záměry na vytvoření vyváženého prostoru.

Sen o barvách kruhu

Různé barevné kruhy Duchovní významy snů
Zlatý kruh představuje významný úspěch nebo milník
Bílý kruh vás povzbuzuje k tomu, abyste podnikli kroky k dosažení harmonie ve všech aspektech vašeho života - fyzické, emocionální a duševní pohody.
Černý kruh dávejte si pozor, abyste se nepouštěli do něčeho, čemu plně nerozumíte nebo si nepřejete, aby to zůstalo soukromé.
Zelený kruh představuje vnímavost a plodné podmínky
Modrý kruh symbolizuje touhy spojené s intuicí, vnitřní moudrostí a dokonalostí.
Červený kruh představuje fyzické, emocionální a duchovní štěstí
Růžový kruh symbolizuje váš vztah k ženám (touha, potěšení nebo s*xualita).

Závěrečná slova z duchovních příspěvků

Nic neroste rovně. Postupujeme po cestě, která spíše než přímku připomíná rozšiřující se spirálu, protože je plná vzestupů a pádů, neúspěchů a vítězství.

Pokud je kruh přerušen, můžeme vidět jeho konec, stejně jako to může udělat naše životní energie. Abychom racionálně přišli na řešení, snažíme se ho ohnout do přímky. Věda a rozumové uvažování se však nedají použít k řešení problému.

Struktura a síla jsou na chvíli zajištěny přímkami, ale tato stabilita vždy končí. Chceme-li pokročit směrem k dlouhodobému zdraví a uzdravení, musíme svou vitalitu vnímat jako nekonečný kruh.

Ačkoli existuje mnoho různých způsobů, jak interpretovat duchovní význam a symboliku kruhu, toto je pouze jeden z nich. Každý člověk má svůj výklad, který nese zvláštní poselství, jež je pro vás v danou chvíli vhodné.

Zvažte, co pro vás a vaši duchovní cestu znamená kruh, a zůstaňte přitom nehybní.

Video: Duchovní významy a symbolika kruhu v různých kulturách

Mohlo by se vám také líbit

1) Symbolika čtverce a duchovní význam

2) Symbolika trojúhelníku a duchovní význam

3) Duchovní význam nalezení peněz na zemi

4) Duchovní významy rozbitého skla: biblické, Feng Shui

Thomas Miller

Thomas Miller je vášnivý spisovatel a duchovní nadšenec, známý pro své hluboké porozumění a znalost duchovních významů a symboliky. Se zázemím v psychologii a silným zájmem o esoterické tradice strávil Thomas léta zkoumáním mystických říší různých kultur a náboženství.Thomas se narodil a vyrostl v malém městě a byl vždy fascinován záhadami života a hlubšími duchovními pravdami, které existují mimo hmotný svět. Tato zvědavost ho vedla k tomu, aby se vydal na cestu sebeobjevování a duchovního probuzení, studoval různé starověké filozofie, mystické praktiky a metafyzické teorie.Thomasův blog Vše o duchovních významech a symbolismu je vyvrcholením jeho rozsáhlého výzkumu a osobních zkušeností. Prostřednictvím svých spisů si klade za cíl vést a inspirovat jednotlivce v jejich vlastním duchovním zkoumání a pomáhat jim odhalit hluboké významy symbolů, znaků a synchronicity, které se vyskytují v jejich životech.S vřelým a empatickým stylem psaní Thomas vytváří bezpečný prostor pro své čtenáře, aby se zapojili do kontemplace a introspekce. Jeho články se ponoří do široké škály témat, včetně výkladu snů, numerologie, astrologie, výkladu tarotů a využití krystalů a drahých kamenů pro duchovní léčení.Thomas jako pevný věřící ve vzájemné propojení všech bytostí vybízí své čtenáře, aby našlijejich vlastní jedinečnou duchovní cestu, přičemž respektují a oceňují rozmanitost systémů víry. Prostřednictvím svého blogu se snaží podporovat pocit jednoty, lásky a porozumění mezi jednotlivci různého původu a přesvědčení.Kromě psaní Thomas také vede workshopy a semináře o duchovním probuzení, sebezmocnění a osobním růstu. Prostřednictvím těchto zážitkových sezení pomáhá účastníkům proniknout do jejich vnitřní moudrosti a odemknout jejich neomezený potenciál.Thomasovo psaní si získalo uznání pro svou hloubku a autenticitu a uchvátilo čtenáře ze všech oblastí života. Věří, že každý má vrozenou schopnost spojit se se svým duchovním já a odhalit skryté významy za životními zkušenostmi.Ať už jste ostřílený duchovní hledač nebo teprve děláte své první kroky na duchovní cestě, blog Thomase Millera je cenným zdrojem pro rozšíření vašich znalostí, hledání inspirace a hlubší porozumění duchovnímu světu.