Hlavní rozdíly mezi náboženstvím a spiritualitou

Thomas Miller 09-08-2023
Thomas Miller

Co je to rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou ? Pojmy "náboženství" a "spiritualita" jsou v angličtině "religion" a "spirituality". často se používá zaměnitelně , ale ve skutečnosti mají různé významy .

Náboženství je systém víry a praktik které jsou obvykle spojeny s konkrétní instituce , jako je kostel nebo chrám.

Viz_také: Vidět čmeláka Duchovní významy, & Symbolismus

Spiritualita na druhou stranu se jedná o spojení s něčím větším, než je člověk sám. a může být praktikoval kdokoli , bez ohledu na náboženskou příslušnost.

Mnoho lidí považuje náboženství a spiritualitu za dvě strany jedné mince, ale ve skutečnosti se od sebe docela liší.

Obsah Skrýt 1) Pojem náboženství a spiritualita 2) Co je náboženství? 3) Co je spiritualita? 4) Rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou 5) Základní rozdíly mezi náboženstvím a spiritualitou 6) Video: Náboženství a spiritualita

Pojetí náboženství a spirituality

Náboženství je založeno na dogmatech - to znamená zavedená přesvědčení, která se nesmí zpochybňovat. Spiritualita na druhou stranu se jedná o zkoumání vlastní duchovní cesty a najít to, co vám vyhovuje.

Náboženství může být dogmatické a nepružné, zatímco spiritualita může být přizpůsobivá a inkluzivní.

Viz_také: Duchovní význam říhání: vhled do uvolňování energie

Náboženství je o následování souboru přesvědčení nebo doktrín. předepsané určitou vírou. Spiritualita na druhou stranu je spíše o osobní cesta sebepoznání a růstu .

Spiritualita lze popsat jako hledání smyslu a cíle života , a zahrnuje hledání odpovědí na velké otázky, jako například: Jaké je mé místo na světě? Proč jsem tady? Co se stane, až zemřu?

Na tuto otázku lze nahlížet různými způsoby a mezi učenci a náboženskými vůdci se o ní stále vedou diskuse. neexistuje jediná správná odpověď .

Nejdůležitější je, jak definujte si tyto pojmy sami a jak se při nich cítíte.

Co je to náboženství?

Náboženství lze definovat mnoha způsoby, ale jeho podstatou je, že náboženství je... systém víry a praktik Náboženství může poskytnout útěchu v těžkých chvílích, dát životu smysl a nabídnout pocit společenství.

Může to být také zdroj síly a vedení při obtížných rozhodnutích. I když existují mnoho různých náboženství , všichni sdílejí některá společná témata a myšlenky .

Původ náboženství

Náboženství je tu odjakživa po staletí a na celém světě existuje mnoho různých náboženských přesvědčení. Kde se však náboženství vzalo? Existuje mnoho různých teorií o původu náboženství.

Podle jedné z teorií vzniklo náboženství na základě animismu, což je víra, že přírodní předměty a jevy obývají duchové.

Podle jiné teorie vzniklo náboženství s uctíváním předků, což je víra, že zemřelí předkové mohou zasahovat do pozemských záležitostí.

Třetí teorie říká, že náboženství vzniklo na základě šamanismu, což je víra, že duchovní bytosti mohou lidem pomáhat léčit fyzické a emocionální problémy.

Nikdo s jistotou neví, odkud se náboženství vzalo, ale existují některé z navržených teorií.

Znaky náboženství

Mnoho lidí věří, že náboženství je důležitou součástí jejich života. Ale co přesně je náboženství a proč v něj lidé věří?

Existuje mnoho různých definic náboženství, ale většina se shoduje na tom, že se jedná o systém víry a praktik, které jsou založeny na víře ve vyšší moc nebo mocnosti.

Náboženství může lidem poskytnout smysl a cíl života, stejně jako společenství stejně smýšlejících lidí. Může také lidem poskytnout útěchu v těžkých chvílích a poradit jim, jak žít svůj život.

Co je to spiritualita?

Spiritualita je často obtížně definovatelné téma . Lze si ji představit jako zkušenost s spojení s něčím větším, než je člověk sám. , jako např. Bůh ... vesmír nebo vyšší výkon .

Pro některé lidi je spiritualita o hledání smyslu a cíle života Jiní ji vnímají jako způsob, jak se spojit s ostatními a budovat společenství. Ačkoli neexistuje jednotná definice spirituality, obvykle zahrnuje určitý smysl pro duchovno. osobní růst nebo transformace .

"Spiritualita je vnitřní rozměr toho, kým jsme. Je to to, čemu věříme a jak žijeme." (American Heritage Dictionary, 1998) Spiritualita může být velmi osobní zkušeností, která zahrnuje víru a praxi jednotlivce.

Původ spirituality

O původu spirituality se vedou četné debaty. Někteří tvrdí, že je přirozenou reakcí na strach ze smrti, jiní se domnívají, že je důsledkem toho, jak je náš mozek nastaven. Další tvrdí, že je to jen nástroj, který používají náboženské instituce k ovládání svých stoupenců.

Navzdory těmto rozdílným teoriím se zdá, že panuje obecná shoda v tom, že spiritualita nějakým způsobem souvisí s naším pocitem sebe sama a s naším spojením s něčím větším, než jsme my sami.

Rysy spirituality

Duchovnost je vlastnost, která se často vyskytuje u lidí, kteří jsou považováni za moudré. Duchovní člověk je člověk, který má silné spojení s něčím větším, než je on sám, ať už se jedná o náboženský systém víry nebo něco úplně jiného.

Duchovní lidé mají často hluboký smysl života a cítí se smysluplně propojeni s ostatními. Často zažívají okamžiky radosti a klidu, které přesahují to, co běžně zažíváme v každodenním světě.

Rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou

Slovník definuje "náboženství" jako "víru v nadlidskou řídící sílu a její uctívání, zejména osobního boha nebo bohů".

Merriam Webster's Collegiate Dictionary definuje slovo "spiritualita" jako "vlastnost nebo stav duchovnosti". Jaký je tedy rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou?

Jeden z hlavních rozdílů mezi náboženstvím a spiritualitou spočívá v tom, že náboženství je obvykle založeno na víře, zatímco spiritualita může být založena buď na víře, nebo na zkušenosti.

Náboženství má často soubor písem nebo dogmat, kterým musí stoupenci věřit a dodržovat je. Spiritualita může být naproti tomu osobnější a individuálnější. Může jít o zkoumání vlastního duchovního přesvědčení nebo o zkušenost s božstvím.

Další rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou spočívá v tom, že náboženství obvykle zahrnuje organizované instituce, jako jsou kostely, synagogy nebo mešity. Naproti tomu spiritualita může být o zkoumání vlastního duchovního přesvědčení nebo o prožívání božského.

Spiritualita může být více osobní a individuální. Může zahrnovat organizované instituce, jako jsou studia jógy, meditační skupiny nebo kostely, ale ne vždy je institucionalizovaná.

Základní rozdíly mezi náboženstvím a spiritualitou

Lidé si často pletou spiritualitu s náboženstvím. Nejde však o totéž.

1) Spiritualita je otevřená

Spíše než následování filozofie nebo souboru zásad vám spiritualita jednoduše umožňuje následovat svou intuici, povzbuzuje vás, abyste naslouchali podnětům ve svém nitru a dělali to, co je správné pro všechny účastníky světa kolem vás.

Osvobozuje vás, abyste byli tím, kým potřebujete být, aniž byste očekávali trest nebo odměnu. Odměna pochází z vašeho vlastního vnitřního klidu.

2) Spiritualita není založena na strachu.

Kvůli náboženství je tolik strachu z toho, co musíte za svůj život udělat a co vás může potkat, pokud nebudete pokračovat v rozumném jednání. No, s duchovností zůstanete aktivní navždy, zaměříte se na lásku a na to, aby se duchové kolem vás cítili dobře.

To je obzvláště důležitá zásada, která se ukazuje jako užitečná vzhledem k tomu, že strach obecně neprospívá vaší duši.

Jediná rozhodnutí, která pocházejí z lásky, vám poskytla odvahu, informace o tom, jak jednat navzdory obavám, a potravu pro vaši duši. Konfrontuje vás s fyzickými příznaky vašich obav a učí vás, jak pokračovat navzdory následkům, které mohou nastat.

3) Náboženství ukazuje na pravdu, spiritualita vám ji pomáhá odhalit.

Spiritualita vám spíše než odpovědi na nejdůležitější otázky vesmíru dává možnost objevit odpovědi pro sebe. Umožňuje vám zkoumat vztahy, které tvoří vesmír, a neklade vám žádné meze, kam až můžete své chápání rozšířit.

4) Spiritualita překlenuje mezery v odloučení

Existuje řada náboženství a všechna tvrdí, že jejich poselství je tím správným vyprávěním. Spiritualita nachází božskou nit, která je spojuje navzdory jejich odlišnostem a jedinečnosti, a bere v úvahu spíše kvalitu poselství, které sdílejí, než detaily v jejich vlastních vyprávěních.

5) Spiritualita mluví o karmě

Spíše než o bozích nebo strachu z trestu se spiritualita zabývá pouze karmou. Karma není "víra" v trest po smrti, ale proces, který probíhá tady a teď.

6) Spiritualita vám umožní jít vlastní cestou

Spíše než vyprávění prastarých příběhů o polobozích a božstvech vás spiritualita jinak nabádá, abyste si vytvořili svou vlastní cestu a vytvořili si svůj vlastní příběh. Tím se vydáte na cestu sebeobětování, která může mít jen jeden výsledek, a tím je vaše vlastní duchovní osvobození. Není to cíl, ale neustálý proces učení, který vede k vaší úplné proměně.

Náboženství souvisí s duchovností. Například Ježíš i Mohamed prošli hlubokými duchovními cestami ještě předtím, než se vydali na své slavné cesty. Jejich cesty se později staly základem náboženství.

7) Duchovnost se neučí, je to proces učení.

Spiritualitu si osvojíte sami. Neexistují žádná pravidla, jak se spojit s tou částí sebe sama, která tvoří vaši spiritualitu.

Spousta lidí navazuje kontakt se svou spiritualitou prostřednictvím literatury a náboženských textů, jiní se se svou spiritualitou spojují prostřednictvím meditace a další se duchovně osvítí, když se vyrovnávají s traumatem z minulosti.

Náboženský text nebo náboženská autorita jsou příklady těch, kdo obvykle předávají náboženství. Věc je pro vás již vyložena a znázorněna, takže stačí, když si ji přečtete, naučíte se ji a použijete ji na sebe.

8) Náboženství a spiritualita mohou jít ruku v ruce.

Ačkoli se spiritualita od náboženství liší, nemusí se před ním bránit. Obě mohou existovat v harmonii, kdy jedna doplňuje druhou.

Náboženství však rozhodně nedovolí spiritualitu, která by byla v rozporu s jeho ideologií. Duchovní vztah s Bohem můžete mít jen tehdy, je-li v souladu s božským textem.

Závěrečná slova z duchovních příspěvků

Mezi náboženstvím a spiritualitou je mnoho rozdílů. Náboženství je často založeno na doktríně, zatímco spiritualita je spíše o osobním růstu a spojení s něčím větším, než je člověk sám.

Náboženství může být dogmatické a odsuzující, zatímco spiritualita je otevřená a přijímající. Náboženství je často o dodržování pravidel, zatímco spiritualita je o životě v harmonii s okolním světem.

A konečně, náboženství může být zdrojem rozdělení, zatímco spiritualita může být zdrojem jednoty.

Video: Náboženství vs. spiritualita

Mohlo by se vám také líbit

1) Jakou roli hraje spiritualita ve vašem životě?

2) 21 zázračných modliteb pro soustředění, koncentraci a produktivitu

3) 60 duchovních léčebných citátů: Energetická slova pro očistu duše

4) Duchovní význam nalezení peněz na zemi

Thomas Miller

Thomas Miller je vášnivý spisovatel a duchovní nadšenec, známý pro své hluboké porozumění a znalost duchovních významů a symboliky. Se zázemím v psychologii a silným zájmem o esoterické tradice strávil Thomas léta zkoumáním mystických říší různých kultur a náboženství.Thomas se narodil a vyrostl v malém městě a byl vždy fascinován záhadami života a hlubšími duchovními pravdami, které existují mimo hmotný svět. Tato zvědavost ho vedla k tomu, aby se vydal na cestu sebeobjevování a duchovního probuzení, studoval různé starověké filozofie, mystické praktiky a metafyzické teorie.Thomasův blog Vše o duchovních významech a symbolismu je vyvrcholením jeho rozsáhlého výzkumu a osobních zkušeností. Prostřednictvím svých spisů si klade za cíl vést a inspirovat jednotlivce v jejich vlastním duchovním zkoumání a pomáhat jim odhalit hluboké významy symbolů, znaků a synchronicity, které se vyskytují v jejich životech.S vřelým a empatickým stylem psaní Thomas vytváří bezpečný prostor pro své čtenáře, aby se zapojili do kontemplace a introspekce. Jeho články se ponoří do široké škály témat, včetně výkladu snů, numerologie, astrologie, výkladu tarotů a využití krystalů a drahých kamenů pro duchovní léčení.Thomas jako pevný věřící ve vzájemné propojení všech bytostí vybízí své čtenáře, aby našlijejich vlastní jedinečnou duchovní cestu, přičemž respektují a oceňují rozmanitost systémů víry. Prostřednictvím svého blogu se snaží podporovat pocit jednoty, lásky a porozumění mezi jednotlivci různého původu a přesvědčení.Kromě psaní Thomas také vede workshopy a semináře o duchovním probuzení, sebezmocnění a osobním růstu. Prostřednictvím těchto zážitkových sezení pomáhá účastníkům proniknout do jejich vnitřní moudrosti a odemknout jejich neomezený potenciál.Thomasovo psaní si získalo uznání pro svou hloubku a autenticitu a uchvátilo čtenáře ze všech oblastí života. Věří, že každý má vrozenou schopnost spojit se se svým duchovním já a odhalit skryté významy za životními zkušenostmi.Ať už jste ostřílený duchovní hledač nebo teprve děláte své první kroky na duchovní cestě, blog Thomase Millera je cenným zdrojem pro rozšíření vašich znalostí, hledání inspirace a hlubší porozumění duchovnímu světu.