Duchovní významy černé kočky & amp; Symbolismus (Kříže!)

Thomas Miller 11-03-2024
Thomas Miller

Duchovní význam a symbolika černé kočky: Někteří lidé se při pohledu na černou kočku vyděsí. Jiní se jim vyhýbají, protože je těžší je zarámovat tak, aby vypadaly dobře na Instagramu.

Během Halloweenu si chce černé kočky osvojit více lidí, ale mnoho útulků je odmítá pro případ, že by byly použity k triku nebo jako součást čarodějnického kostýmu.

V obou případech by kočka mohla být brzy zraněna nebo opuštěna. Je tragické, že černé kočky mají nejmenší pravděpodobnost, že budou adoptovány z kočičích útulků v ostatních ročních obdobích.

Ale co znamenají černé kočky z duchovního hlediska , a co znamenají? Budete překvapeni, jak některé věci mohou přinést štěstí. Pojďme to zjistit!!

Vidět černou kočku je spojeno s různými duchovními významy a symbolikou v závislosti na kultuře a individuálním vnímání. V některých kulturách je vnímána jako symbol. znamení štěstí, prosperity a ochrany , zatímco jinde je považován za symbol tajemství a utajení .

Byla také spojována s čarodějnicemi a představou, že má moc. V některých částech světa se má za to, že je dobrým znamením, když černá kočka přijde do vašeho domu. Vzývání černé kočky jako silového zvířete je určeno pouze pro ty, kteří jsou připraveni vymanit se z vlivu černé kočky. předsudky a pronásledování .

Vidět ve snech černou kočku může ukazovat na potřebu znovu se spojit s ženským nitrem nebo Ženské božství.

Obsah Skrýt 1) Vidět černou kočku Duchovní významy a symbolika 2) Co znamená vidět černou kočku ve snu z duchovního hlediska? 3) Zadní kočka křižující vaši cestu: Mýty, pověry a znamení 4) Biblické významy vidění černé kočky 5) Video: Proč stále vidíte černé kočky

Vidět černou kočku Duchovní významy a symbolika

1) Peníze a štěstí

Mnoho lidí věří, že černé kočky mají smůlu. Většina řidičů v Indii zpomalí, když vidí černou kočku přecházet silnici. Například panteri a tygři projdou otevřené prostranství, než zastaví nebo si sednou, aby si prohlédli své stopy.

Protože tato pozice vypadá tak lidsky, lidé stojí a čekají v mylném domnění, že se kočky dívají jejich směrem.

V mnoha starých příbězích se však věřilo, že černé kočky přinášejí bohatství. Většina koček ráda dostává svým majitelům dárky v podobě mrtvé krysy, žáby nebo ptáka.

Proto můžete v některých kulturách chytit matagota nebo mandagota tak, že ho nakrmíte kuřetem a pak ho bez otáčení dopravíte domů.

Pokud jste matagotovi každý den nabídli první ochutnávku jídla nebo nápoje, odměnil vás zlatou mincí.

2) Bezpečná plavba na moři

Námořníci a dobyvatelé překonávali oceány na člunech a lodích, které dnes vypadají vratce. Tak objevovali nové světy. K pohybu lodí se používaly plachty a vesla; byl zázrak, že se někdo vrátil domů.

A protože se na těchto lodích často vyskytovaly krysy, bylo rozumné vzít s sebou jednu nebo dvě kočky. Lidé v Británii a Irsku si mysleli, že černé kočky přinášejí štěstí.

Lidé je považovali za mocné ochránce, a proto stálo hodně peněz si ji koupit a umístit na loď. Na jiných místech měly ženy rybářů obvykle doma černou kočku a dobře se o ni staraly, protože věřily, že zajistí, aby se jejich muži vrátili v pořádku domů.

Anglie i Irsko jsou ostrovy, takže většina lidí, kteří žili někteří námořníci, si těchto tmavých koček vážila.

3) Smůla a zlo

Jedním z nejčastějších nedorozumění o černých kočkách je, že jsou to čarodějnice. Lidé je často považují za kamarádky. Lidé věří, že tyto magické společnice čarodějnic a čarodějů umí například astrální projekci.

Některé mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi, nebo v sobě skrývají duši osoby, která je vlastní. Jsou tedy znamením smrti.

Proto také mnoho lidí věří, že démoni používají černé kočky. Jedna stará víra říká, že pokud uvidíte černou kočku, měli byste ustoupit o tři (nebo třináct) kroků zpět, abyste se vyhnuli její špatné energii.

Někteří lidé černé kočky zabíjejí, jakmile je spatří, aby nešířily zlo. Obecně se doporučuje otočit se a vrátit se domů, pokud před vámi nějaká přeběhne přes silnici.

4) Láska a svatba

Lidé považují kočky, zejména černé, za užitečné strážce, protože odhánějí krysy a hady. Ve staré Anglii se černá koťata často dávala jako svatební dar.

Dává to smysl, protože se jednalo převážně o zemědělské komunity a kočky bránily hlodavcům v požírání potravy v zahradách, sýpkách a silech.

Lidé tak začali věřit, že černé kočky přinášejí štěstí, protože přinášejí bohatství v podobě dobré úrody. A tím, že zabíjejí škůdce, kteří šíří nemoci, zajišťují kočky svému majiteli dlouhý a silný život.

V daleké ostrovní zemi si svobodné ženy pořizovaly černé kočky, protože se věřilo, že přilákají manžele. Dnes je to však naopak!

5) Dobré zprávy pro divadelníky

Už jsme mluvili o tom, proč a jak farmáři milují kočky všech barev. V severské kultuře však Freya jezdila na voze taženém dvěma černými kočkami.

Viz_také: 10 mocných & Zázračné modlitby za uzdravení vašeho nemocného psa

Farmáři by Freyiným kočkám nechávali mléko od svých krav (i když dnes víme, že většina koček nesnáší laktózu). Freya by jim za to dala dobrou úrodu. A co spisovatelé, hudebníci a herci?

Kočky jsou přizpůsobivé a nezávislé, takže jsou dobrým domácím mazlíčkem pro lidi z umělecké branže s podivným rozvrhem představení. Ale už za Shakespearova života si lidé mysleli, že když uvidí v davu černou kočku, bude představení hitem.

6) Pirátská kořist a poklad

Už jsme mluvili o mandagotech a o tom, že vám každý den dají zlatou minci, když je necháte jíst před sebou při každém jídle. Mluvili jsme také o praktických a duchovních důvodech, proč je námořníci milovali.

Dává tedy smysl, že černé kočky budou na pirátských lodích. A že tyto černé kočky budou znát nejlepší místa, kde se schovat.

Možná proto staří Galové považovali černé kočky za přirozený způsob, jak najít ukrytý poklad. Lidé si mysleli, že když chytíte matagota a odvedete ho na místo s pěti cestami, kočka vám ukáže cestu k pokladu.

Vybírala cestu k domu posledního člověka, který ji vlastnil, piráta s ukrytým klenotem. Tak se stali známými jako lidé, kteří našli tajné peníze.

7) Štěstí nebo smůla, záleží na tom, z jaké strany se díváte

Někteří z nás potřebují pomoc při rozlišování pravé a levé strany. Pokud žijete v Německu, může to být problém. Dlouho před nástupem nacistů k moci měli Bavoři a další kmeny silné pohanské tradice, například rituály plodnosti a slavnosti, při nichž se zabíjelo.

Viz_také: Proč mě moucha nenechá na pokoji? Duchovní význam

Lidé se tedy černých koček báli a zároveň je respektovali. Pokud vám kočka přešla přes cestu a pak se otočila, bylo to považováno za znamení.

To dává smysl, protože kočky mají tak ostré smysly, že pokud se vyhýbají určitému místu, měli byste se mu vyhýbat i vy! Přesto bylo smůlou, pokud vám kočka zkřížila cestu, když jste šli zprava doleva.

Ale kdyby se chodilo zleva doprava, měli byste po zbytek dne štěstí. Také Němci, stejně jako my, jezdí po pravé straně silnice.

8) Kouzlo bílých vlasů, pokud ho najdete

Za zemi, kde lidé nejvíce milují kočky, považujeme Turecko. Průzkum z roku 2020 však ukázal, že nejvíce koček jako domácích mazlíčků mají v Německu a Francii.

Není tedy nic divného na tom, když se dozvíte o francouzském duchovním příběhu o černých kočkách. Lidé si myslí, že každá černá kočka má jeden bílý chlup, který jí dodává kouzlo.

Pokud se vám podaří kočku chytit, aniž by vás poškrábala, a najdete bílý chlup, znamená to, že vás má kočka ráda a přinese vám peníze, úspěch a štěstí.

Je to starý mýtus, ale mnoho černých koček má v době nemoci šedou nebo bílou srst. To nemá nic společného s kočkami smokingovými s bílou hrudí nebo krkem.

8) Strážci pro domácnost a energetické senzory

Věda prokázala, že kočky vidí a slyší věci, které lidé nevidí a neslyší. Proto se na chvíli zastaví a zírají do prázdna, pak zavrčí, zasyčí nebo utečou. Z nějakého důvodu to rády dělají během čarodějnických hodin.

My, lidé, si myslíme, že se dívají na duchy nebo strašidla a snaží se nás varovat před zlými silami, které nevidíme. A tím, že mručí, mohou léčit rány.

Frekvence jejich vrnění se pohybuje od 25 Hz do 140 Hz, což prokazatelně pomáhá rychlejšímu hojení kostí. Díky tomu mohou mít devět životů.

Kočky vám na základě všech těchto mimosmyslových schopností mohou pomoci určit, zda někdo ve vaší sociální skupině nemá něco za lubem. Protože černé kočky jsou velmi citliví familiáři, mohou zachytit špatné psychické vibrace a dokonce najít nemocné buňky.

9) Mít děti a být zdravý

Staří Egypťané uctívali bohyni jménem Bast nebo Bastet. Byla to bohyně plodnosti i nemocí a na sochách byla často zobrazována jako černá kočka se šperky.

To dává smysl, protože Egypt potřeboval povodí Nilu k tomu, aby se udržel při životě a měl dobré zemědělské hospodářství. A samozřejmě kočky odháněly krysy a jiné hlodavce od úrody.

Kočičí amulety nosilo mnoho lidí, aby je ochránily před zlými věcmi. Bastet měla chránit domovy, ženy a porody, možná proto, že kočky zůstávají celý den doma a spí téměř 20 hodin.

Kočky se také zdají být záludné a tajemné, proto se věřilo, že Bastet chrání tajemství a poklady matriarchů. Když nebyli nablízku lidé, odháněly zlé duchy.

10) Jak vypadá ďábel

Tato myšlenka mohla pocházet ze dvou různých míst. Lidé si mysleli, že čarodějnice uchovávají své duše v černých kočkách, a proto útočili na kočky, aby zabili čarodějnici, která byla někdy jen osamělou starou ženou, která měla kočky jako společnost.

Lidé si také mysleli, že se tyto čarodějnice v noci proměňují v černé kočky, aby se mohly skrývat ve tmě a čarovat.

Přímější souvislost však uvádí papež Řehoř IX. Když se katolicismus začal rozvíjet, církevní představitelé převzali některé pohanské praktiky a jiné zakázali. Bylo mnoho pohanů, kteří uctívali černé kočky, a tak papež oficiálně prohlásil, že černé kočky jsou znamením ďábla, aby lidem zabránil být pohany.

Tato myšlenka se ujala, což je smutné. Zabránil také lidem jíst koně, což bylo v pohanských náboženstvích běžné.

11) Síla člověka v magii

Někteří lidé tvrdí, že když papež prohlásil, že černé kočky jsou špatné, mnoho z nich bylo zabito a jejich smrt napomohla rychlejšímu šíření černého moru.

Křesťanství má však ve francouzské kultuře tak silnou pozici, že i dnes si někteří lidé třikrát odplivnou, když vidí černou kočku. To proto, že se kdysi věřilo, že kočky přinášejí bohatství.

USA a Velká Británie mají vyhrazený den pro černé kočky (17. srpna v USA a 27. října ve Velké Británii). Kočky jsou nezávislejší než psi, takže někdy znamenají osobní moc v magickém světě.

Znamená to, že pokud se do své magie vložíte, místo abyste používali pouze kouzla a zaklínadla, bude vaše magie silnější. Investujte do rituálů sami sebe.

12) Duchovní růst a vidění širších souvislostí

Všechna koťata mají po narození modré oči, protože jejich geny jsou naprogramovány, a jejich stálý odstín se změní o dva až tři měsíce později.

A černé kočky mohou mít pouze zelené nebo zlaté oči, pokud netrpí heterochromií - v takovém případě mohou mít jedno oko modré. Protože se černé kočky často používají jako familiáři, má barva jejich očí duchovní význam. Co to znamená?

Zlaté oči (nebo žluté oči) jsou znakem mimosmyslového vidění, takže vám tyto kočky mohou pomoci lépe vidět do jiných dimenzí. Pokud má ale váš známý zelené oči, znamená to, že rostete, jste moudří a vyznáte se v duchovním světě.

Kouzelný písař by mohl mít rád černou kočku s zelené oči (Technicky vzato si vás ale vybírá vaše kočka.) Zatímco jasnovidci se může líbit kočka se zlatýma očima.

13) Věci z minulých životů, které nebyly dokončeny

V počátečních fázích epidemie se šířil mem, který tvrdil, že jsme se všichni proměnili v kočkovité šelmy, protože spíme, jíme, vyhýbáme se ostatním a neustále se čistíme.

Bylo také mnoho historek o tom, jak byli naši psi šťastní, že jsme celý den doma, a jak byly naše kočky z naší přítomnosti vystresované a chtěly, abychom už odešli.

Pokud je vaším totemem kočka, může to znamenat, že rádi svačíte, spíte a držíte se stranou. Může to také znamenat, že jste flexibilní, přizpůsobiví a rychle se dostanete do úzkých (a z úzkých).

Mudrci říkají, že všechny tvé jedinečné schopnosti znamenají, že máš nevyřízené účty z minulého života. Proto sis vybral totem nindži s devíti částmi.

14) Dávejte si pozor na to, co děláte

Lidé říkají, že kočku zabila zvědavost, ale hlad ji přivedl zpět. (Nejméně devětkrát!) A pokud máte kočku, víte, jak se umí dostat do ošemetných a někdy i děsivých situací.

Ale zatímco všechny kočky podstupují neznámá a těžko vysvětlitelná rizika, u černých koček je pravděpodobnost zranění vyšší. V tmavých místech je hůře spatříte a mnoho lidí je již nemá rádo.

Černé kočky se při čenichání častěji zraní. Totem černé kočky vám tedy může napovědět, abyste byli opatrnější a využívali své schopnosti pečlivě splynout s okolím. Musíte mít sebevědomí, stejně jako kočky.

Nevěřte lidem, kteří o vás mluví za vašimi zády a říkají, že jste špatní nebo máte smůlu. Jste krásní, silní a máte štěstí.

Co znamená vidět ve snu černou kočku z duchovního hlediska?

1) Hodně štěstí

Vidět ve snu černou kočku je často považováno za znamení štěstí, zejména pokud je kočka přátelská a přístupná. Může to znamenat, že vás v životě čeká štěstí, ať už ve finančním, osobním nebo profesním smyslu.

Může také symbolizovat štěstí ve vztazích, zdraví nebo v jiných oblastech vašeho života.

2) Tajemství a magie

Černé kočky jsou často spojovány s magií a tajemstvím, takže vidět je ve snu může symbolizovat tajný nebo skrytý aspekt vašeho života, který musíte prozkoumat.

Tento sen může být znamením, že se ve vašem podvědomí odehrává něco, co si zatím neuvědomujete, a může být vodítkem k odhalení některých skrytých pravd o vás nebo vaší situaci.

3) Strach a negativita

Černá kočka ve snu může také představovat strach nebo negativitu ve vašem životě. Pokud je kočka agresivní nebo nepřístupná, může symbolizovat pocit strachu nebo ohrožení ve vašem bdělém životě.

Může to souviset s konkrétní osobou, situací nebo událostí, která ve vás vyvolává stres nebo obavy. Případně to může představovat obecný pocit strachu nebo negativity, který ve svém životě zažíváte.

4) Nezávislost a soběstačnost

Černé kočky jsou často vnímány jako nezávislá a soběstačná zvířata. Vidět ve snu jednu z nich může symbolizovat vaši vlastní nezávislost a soběstačnost nebo potřebu tyto vlastnosti u sebe rozvíjet.

Tento sen vás může povzbuzovat k tomu, abyste převzali kontrolu nad svým životem, spoléhali se na své vlastní zdroje a byli méně závislí na ostatních. Může to být také znamení, že jste připraveni přijmout nové výzvy a být samostatnější.

5) Stínové já

Černá kočka ve snu může také představovat vaše stínové já, tedy tu část vašeho já, kterou před ostatními skrýváte. Tento sen vám může připomínat, abyste prozkoumali a pochopili své skryté myšlenky a emoce.

Může vás povzbuzovat k tomu, abyste se podívali na své temné stránky, jako jsou vaše strachy, touhy a nejistoty, a začlenili je do svého vědomého já. To by mohlo do vašeho života přinést pocit celistvosti a úplnosti.

Zpět Kočka křižující vaši cestu: Mýty, pověry a věštby

1) Smůla

Jedna z nejčastějších pověr, která se pojí s černou kočkou, je, že černá kočka přináší smůlu. Tato víra pochází ze středověku, kdy byly černé kočky často spojovány s čarodějnictvím a zlem.

Je však třeba poznamenat, že tato víra není všeobecně rozšířená a některé kultury považují černou kočku za symbol štěstí.

2) Tajemství a magie

Černé kočky jsou často spojovány s magií a tajemstvím, takže když vám jedna z nich zkříží cestu, může to symbolizovat skrytý aspekt vašeho života, který má být odhalen. Může to být znamení, že byste měli věnovat více pozornosti své intuici a být otevření novým zkušenostem a možnostem.

3) Duchovní probuzení

Černá kočka, která vám zkříží cestu, může být také znamením duchovního probuzení. Kočka je často vnímána jako duchovní průvodce a její výskyt může být poselstvím z duchovního světa.

4) Ochrana

V některých kulturách se věřilo, že černé kočky mají moc chránit před zlými duchy a negativní energií. Když uvidíte černou kočku, která vám zkříží cestu, může to být znamení, že nad vámi bdí vaši strážní duchové a že jste chráněni.

5) Změna

Černá kočka, která vám zkříží cestu, může být také znamením změny. Kočka je často považována za symbol přizpůsobivosti a její výskyt by vám mohl připomenout, že máte být otevřeni změnám a jít s proudem.

Biblický význam vidění černé kočky

V knize Křesťanství a Bible, není zde žádná konkrétní zmínka ani symbolika černých koček. . Bible neposkytuje žádné učení ani přesvědčení o černých kočkách a nejsou zmiňovány v žádných náboženských textech ani příbězích.

Ve středověku však, černé kočky byly spojovány s čarodějnictvím a zlem, což vedlo k jejich negativnímu vnímání v křesťanských společnostech. . To možná přispělo k pověře, že černá kočka, která vám zkříží cestu, je znamením smůly.

Stojí za zmínku, že Bible učí, že všechna zvířata jsou stvořena Bohem a jsou součástí jeho stvoření, a že bychom se k nim měli chovat s úctou a laskavostí. . Biblické učení tedy nepodporuje negativní názory a pověry, které jsou s černými kočkami často spojovány.

Je důležité si uvědomit, že křesťanství učí, že všichni živí tvorové jsou stvořeni Bohem a mají svůj účel a že není vhodné zvířatům ubližovat nebo s nimi špatně zacházet na základě pověr nebo mylných informací.

Závěrečná slova z duchovních příspěvků

Pravděpodobně jste už někdy viděli černou kočku nebo jste na ni pomysleli, když jste se chystali udělat něco smysluplného. To se stává neustále a mnoho lidí si s tím dělá starosti. Probrali jsme všechny různé věci, které mohou černé kočky znamenat.

Pokud nyní uvidíte černou kočku, měli byste vědět, co to znamená. Různí lidé mají různé představy o tom, co to znamená. . Černých koček byste se neměli příliš obávat, protože vám neublíží.

Video: Proč stále vidíte černé kočky

Mohlo by se vám také líbit

1) Duchovní významy aligátorů ve snu (útočí nebo ne!)

2) Vlk vyjící na Měsíc Duchovní významy, & Symbolismus

3) Duchovní význam psů ve snu (útočí, umírají!)

4) Duchovní význam krysy, která vám zkříží cestu (ve dne nebo v noci)

Thomas Miller

Thomas Miller je vášnivý spisovatel a duchovní nadšenec, známý pro své hluboké porozumění a znalost duchovních významů a symboliky. Se zázemím v psychologii a silným zájmem o esoterické tradice strávil Thomas léta zkoumáním mystických říší různých kultur a náboženství.Thomas se narodil a vyrostl v malém městě a byl vždy fascinován záhadami života a hlubšími duchovními pravdami, které existují mimo hmotný svět. Tato zvědavost ho vedla k tomu, aby se vydal na cestu sebeobjevování a duchovního probuzení, studoval různé starověké filozofie, mystické praktiky a metafyzické teorie.Thomasův blog Vše o duchovních významech a symbolismu je vyvrcholením jeho rozsáhlého výzkumu a osobních zkušeností. Prostřednictvím svých spisů si klade za cíl vést a inspirovat jednotlivce v jejich vlastním duchovním zkoumání a pomáhat jim odhalit hluboké významy symbolů, znaků a synchronicity, které se vyskytují v jejich životech.S vřelým a empatickým stylem psaní Thomas vytváří bezpečný prostor pro své čtenáře, aby se zapojili do kontemplace a introspekce. Jeho články se ponoří do široké škály témat, včetně výkladu snů, numerologie, astrologie, výkladu tarotů a využití krystalů a drahých kamenů pro duchovní léčení.Thomas jako pevný věřící ve vzájemné propojení všech bytostí vybízí své čtenáře, aby našlijejich vlastní jedinečnou duchovní cestu, přičemž respektují a oceňují rozmanitost systémů víry. Prostřednictvím svého blogu se snaží podporovat pocit jednoty, lásky a porozumění mezi jednotlivci různého původu a přesvědčení.Kromě psaní Thomas také vede workshopy a semináře o duchovním probuzení, sebezmocnění a osobním růstu. Prostřednictvím těchto zážitkových sezení pomáhá účastníkům proniknout do jejich vnitřní moudrosti a odemknout jejich neomezený potenciál.Thomasovo psaní si získalo uznání pro svou hloubku a autenticitu a uchvátilo čtenáře ze všech oblastí života. Věří, že každý má vrozenou schopnost spojit se se svým duchovním já a odhalit skryté významy za životními zkušenostmi.Ať už jste ostřílený duchovní hledač nebo teprve děláte své první kroky na duchovní cestě, blog Thomase Millera je cenným zdrojem pro rozšíření vašich znalostí, hledání inspirace a hlubší porozumění duchovnímu světu.